Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1220/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 658/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazów

II SA/Kr 471/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania czynności

II SA/Kr 707/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie nakazu wykonania urządzeń zapobiegających szkodom