Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 113/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za straty w rybołówstwie rzeki Wisłoki

II SA/Rz 567/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania rowów

II SA/Rz 490/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia linii brzegowej Zalewu [...]

II SA/Rz 566/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania rowów