Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

IV SA/Wa 1152/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1533/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy

IV SA/Wa 772/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 773/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 796/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 440/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-19

Sprawa ze skargi D. K. i W. K. od postanowienia Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 2404/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1165/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II OSK 1795/19 - Wyrok NSA z 2020-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w W. w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne