Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

II SA/Wr 264/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gmina Ś. K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi M. D.

II SA/Po 601/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II OSK 1410/16 - Wyrok NSA z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Turawa w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego