Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Hasło Wodne prawo X

IV SA/Wa 1939/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zwolnienia od zakazu określonego w prawie wodnym.

IV SA/Wa 2275/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Ke 164/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 168/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-19

Skarga W.K.Sp. z o. o. w K. na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z [...] r. nr [...] w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 162/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Z.w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 167/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Z.w K. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

I SA/Ke 163/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w K.Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Ke 88/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

IV SA/Wa 1273/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego