Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie skargi kasacyjnej E. W. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 389/09

II SA/Bk 971/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego

II OSK 46/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Lu 12/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie doprowadzenia do zgodności z prawem odcinka sieci kanalizacji deszczowej

II OSK 819/06 - Wyrok NSA z 2007-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Bk 369/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych

II OSK 160/07 - Wyrok NSA z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie nakazu przywrócenia do stanu poprzedniego rowu odwadniającego teren przebiegającego przez działkę

II SA/Łd 139/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości obiektu budowlanego

II OSK 441/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia wniesienia zażalenia z uchybieniem terminu

II SA/Gl 753/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   11