Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 639/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia wysokości opłaty podwyższonej za wprowadzanie w II półroczu 2008 r. ścieków do wód lub do ziemi w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą wykazaną w deklaracji a opłatą należną

SA/Sz 2121/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-01-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Z. w przedmiocie nieważności uchwały dotyczącej dostarczania wody i ustalenia stawki za odprowadzanie nieczystości płynnych