Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Sz 461/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-12

Sprawa ze skargi Związku A. na zarządzenie Dyrektora Urzędu Morskiego w przedmiocie dodatkowych wymagań dla statków towarowych i specjalistycznych żeglugi śródlądowej, uprawiających żeglugę na wodach morskich

II SA/Bk 318/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w zakresie przywrócenia do stanu poprzedniego tj. stanu wody na gruncie i przejezdności drogi krajowej

III SA/Łd 409/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

II SAB/Ke 11/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie