Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 388/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-02-01

Skarga Spółki A z siedzibą we W. na uchwałę Rady Miejskiej W. w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia lokali użytkowych stanowiących własność gminy wynajmowanych na rzecz niepublicznych podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki medycznej oraz ustalenia zasad ich sprzedaży

II SA/Wr 183/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Lu 454/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zasad udziału mieszkańców gminy w kosztach realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz tryb korzystania z tych urządzeń stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Go 359/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustanowienia trwałego zarządu do budowli urządzenia wodnego

II SA/Wr 537/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy ustanowienia trwałego zarządu jazem stałym