Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Po 5/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

VIII SA/Wa 1060/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zobowiązania do przywrócenia naruszonych stosunków wodnych

II SA/Ke 354/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu przywrócenia terenu do stanu poprzedniego

IV SA/Wa 64/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej

II SA/Gl 372/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych

II SA/Ke 914/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-08-24

skarg J.L. i M.L. na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Ke 82/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

II SA/Ke 966/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Łd 671/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100