Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

III ARN 38/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (...) w przedmiocie nabycia przez gminę i miasto (...) własności nieruchomości (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 9/92 i I SA 10/92~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.