Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Po 1049/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie odmowy nieodpłatnego udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

II SA/Po 1023/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Ol 832/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmiany oznaczenia użytku gruntowego jeziora

II SA/Ke 436/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie zmian w ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 404/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego we W. w przedmiocie dokonania zmiany wpisu w operacie ewidencji gruntów