Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 52/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy I

II SA/Wr 264/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gmina Ś. K. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi M. D.

IV SA/Wa 1152/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Wr 560/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żmigrodzie w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Barkowo

II SA/Po 601/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

II OSK 1474/09 - Wyrok NSA z 2010-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krośnie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Łd 322/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Ke 374/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1666/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bk 518/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
1   Następne >   +2   5