Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 211/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 684/10 - Wyrok NSA z 2011-07-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa [...] w przedmiocie ustanowienia obrębu ochronnego w ramach obwodu rybackiego

II SA/Lu 630/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczącej ustanowienia obrębów hodowlanych na stawach rybnych

II SA/Ol 322/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

II SA/Gd 660/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-06

Sprawa ze skargi A. S. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie ustanowienia obwodów rybackich

II SA/Gd 156/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-15

Sprawa ze skargi T. B. na rozporządzenie Nr 8/2012 Dyrektora A w G. w sprawie ustanowienia obwodów rybackich 1. stwierdza nieważność paragrafu 1 punkt 44 zaskarżonego rozporządzenia; 2. zasądza od Dyrektora . w G. na rzecz skarżącego T. B. 1.277 (jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Lu 1135/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zapobiegania degradacji gruntów

V SAB/Wa 10/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie wniosku o zmianę rozporządzenia o ustanowieniu obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących;

II SA/Ol 464/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-12-06

Sprawa ze skargi Spółki A. na czynność Wojewody w przedmiocie wyłączenia cieku wodnego z obwodu rybackiego jeziora w zlewni rzeki

II OSK 833/18 - Wyrok NSA z 2019-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2