Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 713/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości;

II SA/Rz 385/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie odszkodowania za zajęcie nieruchomości

II SA/Po 323/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w P. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 666/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-06-11

skarg PZ i MZ na decyzję Marszałka Województwa [.] w przedmiocie odszkodowania za szkody poniesione z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 2412/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 466/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości