Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie skargi kasacyjnej E. W. od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 389/09

SA/Rz 240/00 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2543/12 - Wyrok NSA z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie wykonania zastępczego obowiązku objętego tytułem wykonawczym

II SA/Bk 772/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odstąpienia od czynności egzekucyjnych z tytułu zobowiązania do przywrócenia do stanu poprzedniego przepływu wody

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego; w zakresie wniosku o przedłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie zażalenia

II SA/Lu 389/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 389/09

II OSK 790/10 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku Białej w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Lu 522/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nie uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. I stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia i postanowienia Starosty z dnia [...]r /znak:[...] / oraz postanowienia Wojewody z dnia [...]r. /znak [...]/,które nie podlegają wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku; II zasądza od Wojewody na rzecz skarżącej K.M. 10/dziesięć/złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Lu 573/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nieuwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
1   Następne >   2