Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 584/07 - Wyrok NSA z 2007-07-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II SA/Gl 419/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

IV SA/Wa 345/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

II OSK 2069/09 - Wyrok NSA z 2010-03-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Lu 898/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-12-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia [...]r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Porządkowego Burmistrza Nr [...] z dnia [...]r. dotyczącego wprowadzenia zakazu używania wody z komunalnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolnych.

II OSK 1824/08 - Wyrok NSA z 2009-03-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków dla gminy

II SA/Bk 263/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z zalewu wodnego

II SA/Po 43/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Po 1146/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Po 1069/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
1   Następne >   2