Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

II OW 40/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego

II OW 112/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach

II OW 106/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek Starosty Wadowickiego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego J. i D. W.

II OW 115/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku P. B. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II OW 114/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia rekultywacji zanieczyszczonego środowiska:

II OW 167/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 21/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-28

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wskazać Wojewodę Mazowieckiego jako organ właściwy do rozpoznania wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

II OW 172/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OW 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozstrzygnięcia w sprawie nałożenia obowiązku utrzymania w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych
1   Następne >   +2   +5   +10   26