Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II OSK 2165/14 - Wyrok NSA z 2015-02-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wójta Gminy Hajnówka od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Hajnówka w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

IV SAB/Wa 170/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi 'D.' spółka jawna z siedzibą w Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

IV SAB/Wa 5/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

Sprawa ze skargi E. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy W. w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych

II SAB/Go 34/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-26

Sprawa ze skargi J.R. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

IV SAB/Wa 219/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi J. C. na przewlekłość Wójta Gminy M. w przedmiocie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie

II SAB/Go 46/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-15

Sprawa ze skargi B.G. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie ustalenia linii brzegu dla działki [...]

IV SAB/Po 42/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-08-24

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SAB/Ke 38/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-07-11

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Łagów w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Łd 81/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-27

Sprawa ze skargi K. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu poprzedniego

II SAB/Rz 45/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-24

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych na działkach
1   Następne >   2