Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 1150/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

VIII SA/Wa 142/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Wniosek w przedmiocie rozbiórki budynku gospodarczego

VII SA/Wa 378/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-15

Skarga J. T., M. T. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych

VII SA/Wa 400/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 1412/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie ukarania grzywną za niestawienie się na wezwanie organu

VII SA/Wa 530/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 107/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1799/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-02

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

VII SA/Wa 1860/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II OZ 492/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia
1   Następne >   +2   +5   +10   100