Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 257/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 5/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-04

Wniosek w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

V SA/Wa 644/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych