Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

VII SA/Wa 841/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 2227/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OZ 1189/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Wr 762/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie ustawienia tablicy reklamowej

II SA/Bd 897/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1114/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 636/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-12-18

Skarga K. K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości

II SA/Kr 1426/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   +10   37