Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 189/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 526/15; oraz o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlan...

I OSK 3500/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 16/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

I OZ 178/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 704/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

IV SA/Wa 183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 3654/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 33/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia części nieruchomości

IV SA/Gl 47/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów badań lekarskich w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   3