Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Gl 772/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gl 755/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji