Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Kr 1167/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody nr: [...] o zatwierdzenie projektu budowalnego i udzielenie pozwolenia na budowę

II SA/Po 733/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-14

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości

II SA/Kr 844/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-03

Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody znak: [...] o zwrot nieruchomości

II OZ 1328/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Ol 699/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-11-23

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza

I OZ 1325/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Op 502/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania, we wznowionym postępowaniu, decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Łd 867/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 1105/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia zawieszonego postępowania w sprawie zmiany sposobu użytkowania lokalu
1   Następne >   3