Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Łd 286/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-08

Wniosek w przedmiocie anulowania czynności materialno

II OZ 1344/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1345/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę

IV SA/Gl 921/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego stypendium w zakresie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Ol 1310/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-12-15

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Sz 1317/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 1342/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-12-09

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1037/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Ke 974/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-12-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Rz 819/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wygaszenia trwałego zarządu
1   Następne >   +2   4