Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 170/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie z 26 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 1649/14 o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji SKO w Krośnie z [...] października 2014 r. nr [...] w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Krośnie z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Kr 1366/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia