Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 321/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GZ 280/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii , nr [...] w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GSK 839/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomic...