Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 652/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 585/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 751/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o zameldowanie

IV SA/Wr 163/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Gd 556/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu

II OZ 147/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie anulowania czynności materialno
1   Następne >   +2   5