Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 294/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 529/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 731/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej