Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2884/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-06

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 1461/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koszalinie , nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji oddalić zażalenie