Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 129/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie opłaty adiacenckiej

I OZ 423/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji