Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2088/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 845/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 21 sierpnia 2013 r. sygn., akt II SA/Gd 383/13 odmawiające wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowej w terminie

I OSK 979/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1476/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-03

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OSK 556/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Wniosek w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego i nabycia własności budynków

I OZ 109/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawi...

I OZ 119/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OSK 1521/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 279/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Skarga H. P. i L. P. na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 217/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej za niezagospodarowanie nieruchomości gruntowych w terminie
1   Następne >   +2   +5   10