Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 1395/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 74/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Lu 1236/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Gd 128/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 119/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OSK 1521/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Ciechanowie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 279/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Skarga H. P. i L. P. na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości

I SA/Wa 1481/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 26/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-03

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   8