Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-25

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 838/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-10

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 376/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 670/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-23

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 864/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-10

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 500/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 141/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 280/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-28

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 853/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej