Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gd 395/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 394/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 393/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 288/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Go 391/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 276/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-01

skarg Województwa na decyzje SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia proj...

II SA/Łd 500/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 356/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-15

Wniosek w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania z urzędu wstępnego projektu podziału nieruchomości