Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 15/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 74/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Łd 1183/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 1257/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 115/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-10

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 1155/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-09

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 433/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-05-20

Wniosek w przedmiocie aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości gruntowej

II SA/Łd 32/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Łd 1272/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-12-29

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Łd 751/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenkiej
1   Następne >   +2   5