Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1320/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 547/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 786/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

I OZ 180/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od zwrotu bonifikaty

II SA/Gd 104/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 787/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości

II SA/Sz 521/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-06-17

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 1137/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 214/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2