Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gl 417/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 576/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanaw...

I OZ 808/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 809/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie zwrotu udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 452/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności