Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. nr [...] w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 2297/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-08

Wniosek w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku likwidacji urządzeń wodnych

II SA/Gl 897/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej dla cieku naturalnego w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 618/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-31

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 2291/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z zakazu grodzenia

II SA/Gd 619/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej pokrytej powierzchniową wodą płynącą

II SA/Sz 445/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na szczególne korzystanie z wód

II SA/Gd 620/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

IV SA/Wa 1469/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-14

Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 453/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie zmiany pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   15