Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1454/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-07

Wniosek w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego

II SA/Kr 438/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku likwidacji urządzenia wodnego

II SA/Kr 786/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Kr 586/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za usługi wodne

II SA/Kr 841/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za zrzut ścieków komunalnych