Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 3529/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 3123/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości oraz wniosku Miasta [...] Prezydenta Miasta [...] o zawieszenie postępowania

I SA/Wa 1757/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 2762/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1607/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do gruntu wchodzącego w skład linii kolejowych

I OZ 381/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 520/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-28

Wniosek w przedmiocie komunalizacji mienia

I SA/Wa 2510/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2470/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1616/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przekazania mienia na rzecz samorządu województwa
1   Następne >   +2   +5   +10   35