Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1616/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przekazania mienia na rzecz samorządu województwa

I SA/Wa 340/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie komunalizacji nieruchomości

I SA/Wa 470/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 833/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

I OZ 239/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekazaniu mienia gminie

I OZ 572/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1415/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1040/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1039/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OZ 331/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oku, Nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2