Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Wr 2254/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

I SA/Wr 418/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku do towarów i usług za sierpień 2005 r.

III SA/Gl 676/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Łd 1082/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie: ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty 2006 roku

I SA/Gl 345/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

VIII SA/Wa 55/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2004 roku

I SA/Po 35/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-20

Skarga Przedsiębiorstwa Handlowego R. sp. z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Kr 285/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r.

I SA/Wr 1888/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2005 r.

I SA/Rz 313/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za kwiecień 2005 r., w związku z wnioskiem skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   100