Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 860/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza [..] nr [..] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej

II SA/Wa 1118/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy [...]

II SA/Wa 591/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-13

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów

II SA/Po 394/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-27

Sprawa ze skargi A. Ł. na zarządzenie Burmistrza W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

IV SA/Gl 638/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-20

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Prezydenta Miasta T. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr [...] im. [...] w T. w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego zarządzenia