Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 818/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-09-23

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

II SA/Wa 1096/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-05

Wniosek w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej

II SA/Rz 900/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-12

Skarga L.C. i K.C. na uchwałę Rady Gminy [..] w przedmiocie likwidacji Szkoły Podstawowej im. [..] w [..] wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania skarżonej uchwały

II SA/Rz 926/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie przekształcenia szkoły podstawowej w związku z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały