Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 3168/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 2972/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 1532/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości

II OSK 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-26

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2971/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 3167/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 696/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2285/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu