Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 610/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów