Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 3500/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 774/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek P. S.A. z siedzibą w K. o zmianę postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w...

I OZ 178/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 414/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie kwoty głównej odszkodowania

I OSK 95/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 47/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

IV SA/Wa 183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 650/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , Nr [..] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 695/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Po 33/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie udostępnienia części nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9