Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 1229/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie nakazu wypłaty pracownikom należnego wynagrodzenia

III SA/Lu 237/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazu umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub w szczególnych charakterze w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I OZ 884/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1194/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Sz 714/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-07-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę podlegających zwrotowi

II SA/Wa 1745/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek cofnięcia wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa

IV SA/Po 24/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie opinii służbowej

III SA/Lu 230/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

IV SA/Wr 175/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia dodatku służbowego w miesiącu listopadzie 2014 r.

II SA/Wa 1407/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-22

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy
1   Następne >   +2   +5   +10   94